tāla [तालः – szanszkrit], tāl [ताल – hindi]

Életünket átszövik a ciklusok. Vannak természetes ciklusaink, mint a nappal és az éjszaka váltakozása és vannak általunk választott ciklusok, mint a nap felosztása
24 órára, vagy akár a hetünk hét napja.

A tála olyan ritmusciklus, mely a rága előadásánál a ritmikailag kötött kompozíció (vokális zenében ennek neve: bandish, hangszeres zenében: gat) játéksebességéhez (vilambit-lassú, madhya-közepes, drut-gyors) igazodva, a kompozíció elején megszólalva folyamatosan jelen van a kompozíció befejezéséig, illetve a rága lezárásáig.

A tála két legfontosabb eleme a sam (csatlakozás, egyesülés), mely jellemzően a tála első matrajának (ütemének) kezdőhangja és a khali (üres), mely a tála hangsúlytalan (mély
hang nélküli) részének kezdetét jelöli.

A sam nemcsak elindítója a tálának, de a tálakör kiteljesítője is. Számos frázis (pl. tihai) végződik a sam-on.

Egy megfelelően játszott rága minden egyes ciklusa egy kis gyöngyszem lehet, melyek, akár egy gyöngyfüzér, kötődnek egymáshoz. Egyik a másiknak folytatása.

Egy adott hosszúságú ciklus többféleképpen is felosztható. A 16 ütem többféle tálában (tintála, sitarkhanitála stb.) is megszólalhat. Természetesen vannak bizonyos kötöttségek, aminek alapján egy kompozíció egyik, vagy másik tálában szólal meg.

A tálák mellett meghallgatható hangminták madhya (közepes) sebességűek és 4 teljes tálakör hosszúságúak, kivétel a dhrupadban használt két tála a dhamartála és a chautála, amelyek a dhrupad előadásra jellemző sebességben hallhatóak. A vilambit (lassú) és a főként vokális előadásokon hallható, ati-vilambit (nagyon lassú) sebességnél a tálának
megváltozhat a bol, azaz hangzó-készlete, de a hangsúlyrendszere állandó, vagyis nem változik, hogy egy adott ütem, hangsúlyosan, vagy hangsúlytalanul szólal meg, viszont egy
ütemen (matrán) belül több bol is megszólalhat. Ezt bemutatandó a leggyakrabban hallható tála, a tintála esetében egy vilambit variáció meg is hallgatható. Sztereó készülékeken a tálák hangmintájában a bal oldalon a bolkészlet, míg jobb oldalon a hangszeres (tabla vagy pakhawaj) verzió hallható.

 

az észak-indiai klasszikus zenében leggyakrabban előforduló tálák

dadratála – 6 (ütemek száma)
rupaktála – 7
keherwatála – 8
mattatála – 9
jhaptála – 10
champak sawari – 11
ektála – 12
chautála – 12
dhamartála – 14
adachautála – 14
jhumratála – 14
tintála – 16


dadratála (6 ütem)
ritmikai felosztás: 3+3
felhasználása: thumri, bhajan

X O – hangsúlyok
I I I I I I – ütem
Dhin Dhin Dha Dha Tin Na – bol
1 2 3 4 5 6 – ütemszámláló
play

rupaktála (7 ütem)
3+2+2
vilambit laya
(lassú sebesség)

O 1 2
I I I I I I I
Tin Tin Na Dhin Na Dhin Na
1 2 3 4 5 6 7
play

keherwatála (8 ütem)
2+2+2+2
thumri, dhun

X 2 O 3
I I I I I I I I
Dha Ge Na Ti Na Ke
Dhin Na
1 2 3 4 5 6 7 8
play

mattatála (9 ütem)
2+2+2+3
vilambit és madhya laya

X 2 0 3
I I I I I I I I I
Dhin TeRiKiTe Dhin Na Tin Na DhinDhin NaDhin DhinNa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
play

jhaptála (10 ütem)
2+3+2+3
vilambit és madhya laya

X 2 0 3
I I I I I I I I I I
Dhin Na Dhin Dhin Na Tin Na Dhin Dhin Na
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
play

champak sawari (11 ütem)
2+3+2+3
madhya laya

X
I I I I I I I I I I I
Dhi Na Dhi Na Kat Dha TreKe Dhi Na Dhi Na Kat Ta TreKe Dhi Na Dhi
Dhi Na
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 play


ektála (12 ütem)
4+4+4
khyal ének és hangszeres zenében vilambit és drut laya

X 0 2 0 3 4
I I I I I I I I I I I I
Dhin Dhin DhaGe TeRiKiTe Tu Na Ka Ta DhaGe TeRiKiTe Dhi Na
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
play

chautála (12 ütem)
4+4+4
dhrupad ének

X O 2 3 4
I I I I I I I I I I I I
Dhana Dhana Dhinna Taa KiTa Dhaa Dhinna Tana TiTana KaTana GaDina GheNa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
play

dhamartála (14 ütem)
3+2+2+3+2+2
dhrupad ének és hangszeres zenében

X O 2
I I I I I I I
Kana Dhina Tana Dhina Tana Dhana -a
1 2 3 4 5 6 7
O 3 4
I I I I I I I
Ge Ti Ta Ti Ta Ta -a
8 9 10 11 12 13 14
play

adachautála (14 ütem)
2+2+2+2+2+2+2
khyal

X 2 O
I I I I I I
Dhin TeRiKiTe Dhin Na Tu Na
1 2 3 4 5 6
3 O 4 O
I I I I I I I I
Ka Ta TeRiKiTe Dhi Na Dhi Dhi Na
7 8 9 10 11 12 13 14
play

jhumratála (14 ütem)
3+4+3+4
kheyal vilambit laya

X 2
I I I I I I I
Dhin Dha TeRiKiTe Dhin Dhin Dhage TeRiKiTe
1 2 3 4 5 6 7
O 4
I I I I I I I
Tin Ta TeRiKiTe Dhin Dhin Dhage TeRiKiTe
8 9 10 11 12 13 14
play

tintála (16 ütem)
4+4+4+4

X 2
I I I I I I I I
Dha Dhin Dhin Dha Dha Dhin Dhin Dha
1 2 3 4 5 6 7 8
O 3
I I I I I I I I
Dha Tin Tin Na Na Dhin Dhin Dha
9 10 11 12 13 14 15 16
madhya-drut tintála play
vilambit tintála:
X 2
I I I I I I I I
DhaDhaGe DhinDhaGe DhinDhin Dha DhaDhaGe DhinDhaGe DhinDhin Dha
1 2 3 4 5 6 7 8
O 3
I I I I I I I I
DhaDha Tin TinTin Ta TaTeRiKiTe Dhin DhinDhin DhaTin
9 10 11 12 13 14 15 16
vilambit tintála play

X – sam, a tála hangsúlya, jele a csattanó tenyér
O – khali, “üres” ütem, jele a felfordított tenyér